Неделино – изворът на двугласа

Неделино е едно от скритите съкровища на Родопите.

Мелодия чиста, горда, красива и изстрадана. Неделински двуглас. Заслушвайки в съзвучието и песента разбираш не с наука, а със сърцето си защо е толкова уникален този двуглас, защо той се е прочул повече от самото място. За него казват, че корените му се крият още в тракийско време. А неделинци казват – пеем го откакто се помним. Песента се ражда като любовна закачка. Запявали момите от едната махала на някогашното селце Узун дере, а след тях веднага поемали ергените и така се надпявали с часове с песни – любовни послания. Но и не само любовта е възпявана. Бавно и тежко те разказват за онези черни времена на робство, когато башибузукът затрил половината население, а останалото потурчил. Оплакват стотиците синове и дъщери дали живота си за българщината във водите на Турчин мост.

Градчето е разположено по течението на река Неделинска, между общините Златоград, Ардино и Джебел. Родопската община заема централният южен дял на Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.км, при надморска височина от 450 до 1200 м.  Намира се на 15 км от гр. Златоград, на 30 км от гр. Ардино и на 60 км от областните центрове Смолян и Кърджали.

Двугласът

Неделино е най-известно със своя „Неделински двуглас“. Това е специфично пеене, което не съществува никъде другаде и се пее на кварти и секунди. Николай Кауфман пръв открива явлението „Неделински двуглас“ и пише за него.

Благодарение на планинско- хълмистия релеф и преходно-континенталеният климат, с полъх от Беломорието това място е гостоприемно и през четирите сезона.

 

Посещението ви тук може да се превърне в истинско приключение ако обичате планината и сте решили да пренебрегнете клишетата на масовия туризъм. Защото макар и млад административен център, Неделино е притегателно място, заради историята и културата си. Неделинската земя е била обитавана още през хилядолетията преди Христа. Като най-ранните археологически находки в региона са датирани от епохата на енеолита.

Някогашното селце Узун дере, което в превод от турски език означава дълго дере се превръща в красив център, който от 1934 година носи името Неделино. Името идва от върха „Света Неделя“, в чието подножие е разположен и самият град. В гр. Неделино има дванадесет римски моста. Затова и легендите свързани с тях са много. Живо е преданието за смъртта на млада невеста, чийто съпруг – майстор на мост, вградил сянката й в основите, защото “изграденото през деня нощем се събаряло”. В състава на община Неделино влизат 14 села.