Тревога за машинния вот в чужбина: Техници не говорят български

Пореден проблем около провеждането на машинното гласуване развълнува Централната избирателна комисия (ЦИК). От чужбина постъпват сигнали, че някои от техниците, които трябва да се грижат за устройствата, не владеят български език. На 8 юли стана ясно, че такъв проблем е изникнал на места в Турция, а на 9 юли – и в Австрия.

Зам.-шефът на ЦИК Росица Матева докладва пред колегите си, че е била потърсена от представители на мрежата на изборните доброволци, които участват в организацията на вота в Австрия. Те са разказали, че „значителна част” от техниците, с които им предстои да работят на 11 юли, не говорят български. Това поражда следните притеснения: как тези хора ще подписват приемо-предавателните протоколи за машините; как ще оперират с устройствата, чиито интерфейс е на български език; ако възникнат технически проблеми, как ще комуникират с членовете на секционните комисии. Доброволците се чудят и дали общуването с техниците на чужд език означава, че е отпаднала забраната да се говори само на български в изборните помещения.

При започналата дискусия по темата стана ясно, че и други членове на ЦИК са получавали обаждания от Виена. Гневът на комисарите се насочи към фирмата „Сиела Норма”, на която е възложена техническата поддръжка на машините за вота на 11 юли. От компанията все още не са предоставили на ЦИК списък с техниците – нито в страната, нито в чужбина, въпреки нееднократните искания да го направи.

„Това е ярка демонстрация на начина, по който „Сиела” изпълнява договорите си. В последния момент ни се предоставя списък. ЦИК, ако каже: „има проблем”, ще има проблем с машинното гласуване. И, за да няма проблеми с машинното гласуване, ЦИК започва да търси решение на проблемите, които създава „Сиела”. Ето това се случва по изпълнението на всички договори”, ядосано коментира секретарят на комисията Севинч Солакова.

Същите бяха чувствата и на шефа на ЦИК Камелия Нейкова. „Крайно време е ЦИК да не е в услуга на „Сиела Норма”, която е изпълнител по един договор … Аз отказвам да приема такова поведение – ЦИК да бъде поставена в невъзможност изборният процес да протече спокойно. Много моля, всички членове на ЦИК да си дадем ясна сметка в какво положение ни поставя изпълнителят”, заяви тя. И допълни заканително: „След 11 юли ми се струва, че трябва да вземем сериозни мерки това да не се случва при следващи избори.”

Накрая комисарите гласуваха с пълно единодушие да се изиска незабавно от „Сиела Норма” списъкът с всички техници. Не стана ясно обаче по какъв начин това ще разреши всички притеснения на секционните комисии зад граница, още повече, че до изборите остава един ден.

Източник:СЕГА
Снимка:Михаела Катеринска