Археологическите обекти в община Неделино

СПИСЪК На археологическите обекти в община Неделино, регистрирани от Комплексна археологическа експедиция на  ДАНС , проведена през лятото на 2005 г.     I.КУЛТОВИ МЕСТА   1.Светилище на вр.Божица / 1241 м н.в./ в м.Костадин, СИ 1000 м. от с.Бурево. Read More …