Cookie Policy

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране на правата Ви по GDPR, Профит моли за Вашето съгласие.

Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни.

Ако натиснете бутона Приемам всички цели, ще дадете съгласието си за тях на Профит и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките .

Ако искате да получите повече информация и да направите специфични настройки само за конкретни цели, използвайте бутона Настройки за
поверителност.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Въведение
С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Цел на политиката
Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
защитава потребителите, клиентите и партньорите;
гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Заключение
NEDELINO.COM запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. NEDELINO.COM не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.